lịch thi

lịch thi

THÔNG BÁO Lịch tổng ôn xe Chip chấm điểm tự động cho học viên hạng C khóa 27 và hạng B2 – khoá 52

THÔNG BÁO
 
(V/v: Lịch tổng ôn dùng xe có gắn thiết bị chấm điểm tự động đối với
 
học viên hạng C khóa 27 và hạng B2 – khoá 52)
 
Căn cứ kế hoạch đào tạo hạng C khóa 27 và hạng B2- khóa 52;
Để kỳ thi tốt nghiệp đạt kết quả tốt Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe
Việt Trì tổ chức cho học viên học tổng ôn, cụ thể như sau:
 
 
Hạng/khóa : C-K27 và B2-K52
Thời gian tổng ôn : Từ ngày 13/4/2018 Đến ngày 14/4/2018
Địa điểm Tại TT dạy nghề và đào tạo lái xe Việt Trì
 
 
Yêu cầu:
1. Các giáo viên có trách nhiệm thông báo cho học viên của mình đến học tổng
ôn đầy đủ. Và lập danh sách đăng ký học tổng ôn gửi về phòng điều hành (Cô
Thảo) .
2. Các học viên phải nộp đủ học phí cho cả khóa học theo quy định mới được
tham gia tổng ôn.
Ghi chú: Mỗi học viên được chạy 40 phút xe thiết bị. Trường hợp học viên không
đến tổng ôn thì trung tâm không bảo lưu.

TIN LIÊN QUAN